Historia UKS - początek


W dniu wspomnienia św. Pankracego, męczennika, 12 maja 2014 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia sportowego o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” Jelenia Góra. Walne Zebranie Klubu wybrało Zarząd. Walne Zebranie Klubu wybrało także Komisję Rewizyjną. Pierwsze czynności Zarządu to spełnienie wszelkich warunków formalnych niezbędnych do prawnego funkcjonowania stowarzyszenia. Prezydent Miasta Jeleniej Góry w dniu 28 maja 2014 roku wydał decyzję postanawiającą wpisać nasze stowarzyszenie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, w Dziale UKS pod pozycją 22. Zwróciliśmy się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. W urzędzie statystycznym otrzymaliśmy numer identyfikacyjny REGON. Zostały wykonane pieczątki. W trakcie wypełniania wszelkich spraw formalnych, ruszyły zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 90 minut, na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 3 głównie z piłki nożnej.
Po przerwie wakacyjnej, w dalszym ciągu były prowadzone zajęcia sportowe na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 13, a w okresie zimowym na Sali sportowej MOS mieszczącej się na ul. Skłodowskiej 12. Pod koniec roku 2014 złożyliśmy ofertę realizacji zadania publicznego, rodzaj zadania to: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2015 roku. Niestety nasza oferta nie zyskała przychylnej opinii komisji kwalifikacyjnej. Jednak ta decyzja w żaden sposób nie wpłynęła negatywnie na dalsze działania. Cały czas prowadzimy zajęcia dla dzieci. W miesiącu lutym zorganizowane zostały mistrzostwa naszej szkoły w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W dalszym ciągu poszukujemy sponsorów na zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczestników zajęć. Planujemy, aby w kolejnych latach składać oferty do miasta licząc że tym razem zdobędziemy uznanie komisji kwalifikacyjnej i otrzymamy pomoc od miasta. Nasz klub rozwija coraz bardziej dynamicznie, a plany na najbliższy czas to organizacja: Zawodów Strzeleckich dla uczniów gimnazjów dla upamiętnienia rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego; Papieskiego Rajdu Rowerowego ulicami Jeleniej Góry z wejściem na Chojnik celem złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej pobyt papieża Jana Pawła II w naszym mieście; Biegu Tropem Wilczym, który nawiązuje do Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.