BUDUJEMY SWOJĄ KARIERĘ


Dnia 04.03.2022 w Zespole Szkół Katolickich w J.G. odbyło się spotkanie z wykładowcą z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłaiu Filia w Jeleniej Górze. Spotkanie odbyło się w formule online. Prelegentem była profesor uczelni dr hab. inż. prof. UEW Maja Kiba-Janiak, pełniąca funkcję Dyrektora Executive MBA – Magisterskich Studiów Menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładu przysłuchiwali się licealiści z klas 1As, 2As oraz 3As. Temat prelekcji dotyczył osobistej kariery zawodowej prof. Mai Kiby-Janiak, jej zainteresowań, głównie zawodowych, funkcji pełnionej na uczelni i związanych z nią międzynarodowych podróży i ciekawostek ze świata oraz w dużej części tematu logistyki jako takiej, jak też logistyki jako odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego świata.
Prelekcja trwała ok. 60 minut i cieszyła się dość dużym zainteresowaniem młodzieży, bo dała impuls do myślenia o budowaniu swojej kariery zawodowej.

Bardzo dziękujemy Pani Profesor i panu Marcinowi Lelo za zorganizowanie spotkania.