Czas to pieniądz!


W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym uczniowie z profilu matematyczno-fizycznego uczestniczyli w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wzięliśmy udział w warsztatach "Escape room - czas to pieniądz", które prowadziła dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW. Podczas spotkania została wykorzystana grywalizacja mająca na celu angażowanie i
motywowanie uczniów. Zadania dotyczyły zagadnień z zakresu ekonomii i finansów. Następnego dnia natomiast odbyło się spotkanie pt. "Świadomy inwestor - gra inwestycyjna", które koordynował dr Wojciech Krawiec z UEW.
W pierwszej części, w formie wykładu, została przedstawiona zasada funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Drugą częścią była gra, podczas której uczniowie na podstawie przedstawionych założeń dokonywali alokacji środków w wybrane fundusze inwestycyjne.