XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeleniej Górze - informacje i zapisy.


„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w białym śniegu
żółtawy mocz i ślad ich wilczy”.
Zbigniew Herbert

XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeleniej Górze!
Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku biegniemy w Parku Norweskim w Jeleniej Górze - Cieplicach. Trasa biegu: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jelenia Góra składa się w przypadku Biegu Rodzinnego - z jednego okrążenia o długości 1963 m oraz w Biegu na 5000 m z niepełnych trzech okrążeń i jest trasą o niskim nachyleniu terenu. Start oraz meta znajdują się w północnej części Parku nieopodal Pawilonu Norweskiego - dawniej budynku Muzeum Przyrodniczego przy podeście widowiskowym. Trasa biegnie głównymi alejkami parku i rozpoczyna się prostą, a potem skręca w lewo wiodąc dalej dookoła parku jego alejkami. Trasa biegu w większości swej długości pokrywa się z najdłuższą trasą ParkRun. Trasa będzie dokładnie oznakowana znakami poziomymi (strzałki i linie ciągłe na podłożu wykonane farbą luminescencyjną) i pionowymi (taśma biało czerwona przymocowana do drzew, latarni i słupów na wysokości wzroku. Start i meta wyodrębnione będą szpalerami tyczek połączonych biało czerwoną taśmą.
Stoisko gastronomiczne serwować będzie bigos i ciepłe napoje. ZAPRASZAMY!

Partnerem wydarzenia jest: Miasto Jelenia Góra, Gmina Podgórzyn, KARR - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Uzdrowisko Cieplice, Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
Patronat lokalny nad wydarzeniem objęli synowie Żołnierzy Wyklętych: Marcin Zawiła - senator RP, Józef Okulicz-Kozaryn, Julian Pyrzanowski - prezes Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego.

Pakiety startowe z pamiątkami i koszulką w cenie 45 zł.
Zgłoszenie można przesyłać na adres: sp@pankracy.edu.pl
Wpłaty można dokonać na rachunek: „UKS Pankracy Jelenia Góra”: 14 1020 2124 0000 8302 0235 1310; z dopiskiem: „Bieg Tropem Wilczym 2024”.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
PRZYJDŹCIE I ZAPROŚCIE WASZE RODZINY I ZNAJOMYCH!

 

Aby pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie PDF kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "Zapisz link jako..."

Regulaminem Biegu znajduje się poniżej.
Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

==============================================================================

Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Jeleniej Górze 3 marca 2024 r.
I ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, zwanej dalej „Biegiem”, jest – Fundacja Wolność i Demokracja
Organizator lokalny: Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” Jelenia Góra (UKS „Pankracy”)

Współorganizatorzy:
Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Erazma i Pankracego”
Partnerzy:
Miasto Jelenia Góra
Gmina Podgórzyn
KARR - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
Uzdrowisko Cieplice
Patronat:
Marcin Zawiła - Senator RP, Józef Okulicz-Kozaryn, Julian Pyrzanowski.

II CELE
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
4. Promocja Miasta Jelenia Góra jako przyjaznego dla biegaczy.

III TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się 3 marca 2024 r. na dystansach: 5000 m o godz. 14.00 oraz 1963 m o godz. 15.00 w Jeleniej Górze.
2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 3 marca 2024 r. w godz. od 13:00 – 15:30. Lokalizacja biura i depozytu: Park Norweski w Cieplicach okolice dawnej siedziby Muzeum Przyrodniczego.
3. Start i meta Biegu – Park Norweski okolice dawnej siedziby Muzeum Przyrodniczego
4. Trasa Biegu: wg mapki zamieszczonej na stronie UKS
5. Długość biegów: I bieg – 5000 m. /limit 50 miejsc/ II bieg - rodzinny 1963 m
(nawiązanie do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka
„Lalka”) / do wyczerpania numerów startowych /
6. W biegu na dystansie 5000 m uczestnicy będą klasyfikowani według kolejności
zajętych miejsc, natomiast bieg rodzinny ma charakter honorowy, bez prowadzenia
klasyfikacji zajętych miejsc.
7. Limit czasu na pokonanie tras wynosi 40 minut.
8. Trasa Biegu jest dostosowana do potrzeb wózków inwalidzkich.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

IV TRASA BIEGU
Trasa biegu: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jelenia Góra składa się w przypadku Biegu Rodzinnego - z jednego okrążenia o długości 1963 m oraz w Biegu na 5000 m z niepełnych trzech okrążeń i jest trasą o niskim nachyleniu terenu. START oraz META znajdują się w północnej części Parku nieopodal Pawilonu Norweskiego - dawniej budynku Muzeum Przyrodniczego przy podeście widowiskowym. Trasa biegnie głównymi alejkami parku i rozpoczyna się prostą, a potem skręca w prawo wiodąc dalej dookoła parku jego alejkami. Trasa biegu w większości swej długości pokrywa się z najdłuższą trasą ParkRun. Trasa będzie dokładnie oznakowana znakami poziomymi (strzałki i linie ciągłe na podłożu wykonane farbą luminescencyjną) i pionowymi (taśma biało czerwona przymocowana do drzew, latarni i słupów na wysokości wzroku.
Start i meta wyodrębnione będą szpalerami tyczek połączonych biało czerwoną taśmą.

V PROGRAM IMPREZY 3 marca 2024 r.
13:00 – Otwarcie Biura Zawodów i wydawanie pakietów startowych
13:30 – Otwarcie depozytu rzeczy oraz punktu gastronomicznego
13:30 – Zajęcia i pokazy, instruktaż i rozgrzewka zawodników
13:45 – Wspólny aerobic zawodników i pozostałych uczestników imprezy
14:00 – Start biegu na dystansie 5000m
14:45 – Wspólny aerobic zawodników i pozostałych uczestników imprezy
15:00 – Start Biegu Rodzinnego na dystansie 1963m
ok 15:20 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców biegu na dystansie 5000m
15:30 – Zamknięcie biura zawodów oraz szatni z depozytem.

VI UCZESTNICTWO I ZAPISY
1. W biegu Rodzinnym prawo udziału mają wszyscy chętni bez względu na wiek. Nie będzie tu prowadzona klasyfikacja.
2. Obowiązuje limit startujących: do wyczerpania numerów startowych.
3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Biegu pod warunkiem podpisania zgody na start i wzięcia odpowiedzialności przez ich prawnych opiekunów. Każda osoba niepełnoletnia musi posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych / na udział
w biegu.
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.
5. Zapisy na Bieg odbywają się poprzez zgłoszenie na maila: sp@pankracy.edu.pl dokonanie opłaty startowej (numer konta bankowego podany jest w punkcie 7 regulaminu); wysłanie skanów lub wyraźnych zdjęć potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: sp@pankracy.edu.pl .

6. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do: wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż do 1 marca 2024 r. godz. 24.00 – zakończenie rejestracji via internet dla biegaczy. Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu biegu od godziny 13.00 w biurze zawodów. Wówczas należy wypełnić stosowny formularz.
7. Opłata startowa wynosi 45,00 zł
Opłatę należy dokonywać:
- na konto: 14 1020 2124 0000 8302 0235 1310 PKO Bank Polski S.A. z wyraźnym tytułem przelewu: Imię i Nazwisko ; Bieg Tropem Wilczym ; dystans
- osobiście, gotówką, w biurze zawodów do wyczerpania się limitów rejestracji I i II Biegów.
8. W ramach udziału w Biegu uczestnik otrzymuje: pakiet startowy zawierający koszulkę okolicznościową, materiały promocyjne; na mecie – medal pamiątkowy oraz posiłek regeneracyjny w punkcie gastronomicznym.
9. Wszyscy uczestnicy imprezy Bieg Tropem Wilczym oraz pozostałe osoby, to jest widzowie, rodziny, dzieci i młodzież mogą skorzystać z usług punktu gastronomicznego wydającego, posiłki oraz napoje (do wyczerpania zapasów). Posiłki regeneracyjne dla zarejestrowanych uczestników Biegu wydawane są bezpłatnie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej i wolontariuszy zaopatrzonych w identyfikatory.
2. Wszyscy uczestnicy Biegu ubezpieczeni są od OC.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i są świadomi trudności trasy.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Biegu.
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
6. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w regulaminie wyłącznie przez organizatora ze względu na właściwą organizację i zachowanie bezpieczeństwa podczas biegu.