Razem łatwiej!


Przystąpiliśmy do programu RAZEM ŁATWIEJ. To program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku lat 10-19, które doświadczają smutku, samotności lub kryzysu psychicznego. Jest to wsparcie dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. Szczegółowe informacje w ulotce informacyjnej. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

Koordynator programu w szkole Małgorzata Pokosz - pedagog specjalny.