WYKLUCZENI - projekt społeczny


Wzięliśmy udział w bardzo ciekawym projekcie:

http://zerom.4me.pl/aktualnosci/projekt-spoleczny-teen-problems-2/

Jak sami Organizatorzy piszą:
"Spotkanie miało na celu omówienie współczesnych problemów dotykających coraz większej ilości nastolatków. Obecnie często obserwuje się takie zjawiska jak wykluczenie społeczne lub wycofanie się poszczególnych jednostek. Brak umiejętności społecznych prowadzi do takich problemów jak m.in.: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, zaburzenia odżywiania, samobójstwa, depresja oraz problemy z samoakceptacją. W czasie zajęć prowadzące wskazywały sposoby i możliwości radzenia sobie z różnymi sytuacjami oraz przekonywały, że doświadczenia z przeszłości, nie muszą wpływać na teraźniejszość i przyszłość młodego człowieka. Dyskusja, podczas zajęć pozwoliła realizującym jak i uczestniczącym, na wskazanie odpowiednich kierunków, które pozwolą na znalezienie pomocy i wsparcia, a przede wszystkim uświadomienie sobie problemu. Aktywny udział uczniów pokazał też jak ważna jest rozmowa, relacja oraz współpraca, która w wielu trudnych sytuacjach może nam pomóc. Po zakończeniu prelekcji wspólnie obejrzeliśmy film: „Sokół z masłem orzechowym”. W filmie tym mogliśmy zobaczyć historię Zaka i Tylera – pełną serca, ciepła, śmiechu i przygód. Ta wzruszająca opowieść o podróży drobnego złodziejaszka i uciekiniera z domu opieki, pokazuje jak rodzi się nieprawdopodobna przyjaźń!"