GOŚCI WITAMY W SALACH NASZEJ SZKOŁY


Spotkania z interesującymi Ludźmi są okazją do uczenia się i poznawania siebie, argumentowania swoich poglądów, odkrywania marzeń, nazywania potrzeb. Dlatego zawsze serdecznie witamy naszych Gości.
Wśród nich była p. Anna Korneć-Bartkiewicz - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Organizacji Pozarządowych Rady Miejskiej, z którą szukaliśmy pomysłów na skuteczne sposoby profilaktyki uzależnień wśród młodych ludzi.

Klasa maturalna zastanawia się nad swoją przyszłością. Dlatego na spotkaniu z przedstawicielami Służby Więziennej poznawała zasady pracy i ofertę rekrutacyjną tej formacji. A podczas konferencji z Witkiem Wilkiem odkrywaliśmy na nowo, że wiara i radość to efekt bliskiej relacji z Chrystusem. Wtedy można dokonywać niesamowitych czynów, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.