Poznaj Polskę! Wycieczka klasy I.


Wycieczka naszych Pierszaków odbyła się w piatek 19 maja 2023 r. Na jej trasie znalazł się: Zamek Czocha i Magiczna Pławna.
Zamek Czocha. W ramach zwiedzania zamku dzieci odbyły Lekcję historii, której tematem była: „Patriotyczna wędrówka z zamkiem po naszej historii”, Zajęcia tematyczne, „Średniowiecze”. W ramach tych zajęć dzieci poznały min.:
W Magicznej Pławnej dzieci zwiedziły min. takie obiekty jak: Zamek Śląskich Legend, Gród rycerski; Sala rycerska; Arka Noego. Uczestniczyły także w warsztatach litograficznych i teatralnych.

Wycieczka z programu: „Poznaj Polskę”, dofinansowana została ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki - Polski Ład.