Poznaj Polskę! Wycieczka klasy Ii i III.


Wycieczka została przygotowana dla klasy II i III w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Wycieczka organizowana była w dniach 15-16.06.2023 r., a jej program zakładał odwiedzenie czterech miejsc z wykazu punktów edukacyjnych: Twierdza (Kłodzko), Park Miniatur Minieuroland (Kłodzko), Kopalnia Złota (Złoty Stok), Twierdza Srebrnogórska - nowożytna warownia górska z XVIII wieku (Srebrna Góra).
Oto główne cele, które udało się nam zrealizować podczas naszej wycieczki:
Poznanie historii i kultury regionu: Zwiedzanie parku miniatur Minieuroland w Kłodzku było doskonałą okazją do zapoznania się z architekturą i zabytkami Europy w skali 1:25. Uczniowie mieli szansę zobaczyć miniatury słynnych budowli i zrozumieć ich znaczenie kulturowe. Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko i Twierdzy Srebrna Góra pozwoliło im zgłębić historię militarnej obrony regionu oraz poznać warunki życia i pracy żołnierzy.
Nauka o zabytkach górniczych: Wizyta w Kopalniach Złota w Złotym Stoku stanowiła wspaniałą lekcję na temat historii i procesów związanych z wydobyciem złota. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądała praca górników i dowiedzieć się więcej o technikach eksploatacji złóż. Ta część wycieczki skłoniła uczniów do refleksji na temat wartości surowców naturalnych i konieczności ich odpowiedzialnego wykorzystywania.
Integracja i budowanie więzi: Długotrwała wycieczka szkolna to także doskonała okazja do budowania więzi między uczniami, a także między uczniami a nauczycielami. Podczas podróży i zwiedzania miejsc, uczniowie mieli możliwość bliższego poznania swoich kolegów i koleżanek oraz wspólnego spędzania czasu. Integracyjne zabawy i gry mogły być również organizowane w celu wzmocnienia relacji między uczestnikami wycieczki.
Rozwijanie umiejętności organizacyjnych: Dwudniowa wycieczka szkolna wymagała pewnego stopnia organizacji i samodzielności. Uczniowie mogli być angażowani w przygotowywanie własnych bagaży, dbanie o porządek w pokojach hotelowych, pilnowanie harmonogramu zwiedzania i inne podobne zadania. Tego rodzaju doświadczenia pomogły uczniom w rozwijaniu umiejętności planowania, zarządzania czasem i współpracy z innymi.
Edukacja przyrodnicza: Wizyta w parku miniatur Minieuroland stanowiła okazję do poznania różnych krajobrazów i charakterystycznych gatunków roślin występujących w różnych regionach Europy, dzięki towarzyszącej eksponatom wystawie kwiatów i roślin Europy. Dodatkowo, podczas zwiedzania Twierdzy Kłodzko, uczniowie mogli zapoznać się z unikalnymi aspektami przyrodniczymi tego obszaru. Ta część wycieczki mogła rozwijać świadomość ekologiczną uczniów i wzbudzić ich zainteresowanie ochroną przyrody.
Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych: Wycieczka szkolna stanowiła doskonałą okazję do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów. Podczas podróży, zwiedzania i wspólnych aktywności, uczniowie mieli okazję do rozmów, zadawania pytań, wyrażania swoich opinii i nawiązywania kontaktów z osobami spoza swojej grupy rówieśniczej. Ta interakcja społeczna mogła wspomagać rozwój umiejętności interpersonalnych i budowanie pewności siebie.
Wzbogacenie wiedzy o lokalnym dziedzictwie: Odwiedzając Twierdzę Kłodzko, Kopalnie Złota w Złotym Stoku i Twierdzę Srebrna Góra, uczniowie mogli lepiej zrozumieć historię i dziedzictwo swojego regionu. Dzieci poznały lokalne legendy, tradycje i ważne wydarzenia historyczne związane z tymi miejscami. Wzbogacenie wiedzy o własnym środowisku może być istotne dla budowania więzi uczniów z miejscem, w którym mieszkają oraz rozwijania poczucia tożsamości regionalnej.
Podsumowując wycieczkę należy stwierdzić, że uczniowie zrealizowali wszystkie zakładane cele. Harmonogram wycieczki ułożony był odpowiednio do możliwości uczniów, dzięki czemu na każdy dzień były przewidziane atrakcje angażujące dzieci. Odwiedzane miejsca zaskakiwały uczniów i widać było, że przeżywają wycieczkę bardzo emocjonalnie, dzięki czemu przekazywane im podczas zwiedzania treści na dłużej zostaną w ich pamięci.
Wycieczka z programu: „Poznaj Polskę”, dofinansowana została ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki - Polski Ład.