Zarząd klubu - UKS Pankracy

Zarząd Ucniowskiego Klubu Sportowego Pankracy w Jeleniej Górze składa się z:

1. Prezes Zarządu - Andrzej GLINKA

2. Wice Prezes Zarządu - Piotr NAJDUK

3. Skarbnik - Marta PRUS

4. Sekretarz - Dariusz BAK

5. Członek Zarządu - Ks. Mariusz MAJEWSKI