Informacja publiczna


Zespół Szkół Katolickich u Św. Pankracego w Jeleniej Górze to zespół szkół publicznych.

Zespół funkcjonuje w oparciu o USTAWĘ Prawo Oświatowe oraz na podstawie statutu.

STATUT ZSK

Na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695), a wszczególności w związku z art. 10. punkt 1, tej USTAWY  informujemy, że jedyną formą pozyskania informacji publicznej do jakiej udostępniania są zobowiązane nasze placówki jest pisemne wypełnienie i przesłanie w formie papierowej lub elektronicznej na adres, pocztowy lub e-mail, ZSK wniosku, który jest udostępniony do pobrania poniżej.

WNIOSEK